За нас


“Вентис” ООД

Фирма “Вентис” ООД е създадена през 1995г. с предмет на дейност доставка, производство, монтаж, поддръжка и ремонт на хладилни съоръжения, отоплителни и вентилационни инсталации, независимо от областта на приложение. Специализирала е в проектирането и изграждането на хладилни фреонови и амонячни инсталации с малки, средни и големи мощности. С оглед на гъвкаво пазарно поведение фирмата проектира и изгражда цялостни отоплително-охладителни чилърни инсталации, комбинирани с котелни уредби.

Kонсултантската дейност

Сериозен дял заема и консултантската дейност в областта на приложение на хладилната техника и различни нейни елементи, включително КИП и А, настрийка и пренастройка на различни видове програмни устройства от различни марки. Натрупва се значителен опит с изграждането и пускане в действие на голям брой климатични, вентилационни и отоплителни инсталации.

Разработка на иновативни, енергоспестяващи системи за отопление и БГВ

От началото на 2007г. фирмата започва разработка на два вида иновативни, енергоспестяващи системи за отопление и БГВ. Първата е на база хладилна машина – термопомпен агрегат с висока ефективност за оползотворяване на топлината от природни ресурси – подпочвени води, почва, въздух, отпадни канални и промишлени води и др. Позволява отопление през зимата и междинните сезони и охлаждане през лятото. Втората е на база електродни нагреватели за подгрев на електролит с контролирано качество с цел директно, индиректно отопление или производство на битова гореща вода. Натрупан е значителен опит при монтаж и пуск в експлоатация на VRV термопомпени системи от различни производители и марки.

Монтаж и сервиз


Групи от техници, сертифицирани и специализирали в монтаж, профилактика и сервиз на климатични, хладилни, вентилационни, отоплителни и соларни инсталации.

Проектиране


Екип от висококвалифицирани и опитни специалисти по части отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника са на разположение за решаване на всякакви задачи, технически решения, проектиране и консултации. Енергоспестяшащи решения за съществуващи и нови обекти.

Производство


Фирмата произвежда широка гама хладилни агрегати за охладителни системи въздух-вода и въздух-въздух, термопомпи за битови и промишлени нужди. Електротабла с вградени програматори за управление на хладилни и водоохлаждащи агрегати. Елементи за отоплителни инсталации.

Търговска дейност


Фирмата предлага продукти на водещи производители в областта на хладилната, климатичната, отоплителната и вентилационна техника.