Референции


За изградени от нашата фирма обекти на територията на страната.

Централна поща – салони за работа с клиенти – централна климатизация с климатични шкафове 230 kW.

Телефонна палата – СТТС – централна климатизация за конферентна зала и кафене-2бр. Водоохлаждащи агрегати, конвектори и вентилация 190kW.

“Кокарача пъб” – централна климатизация.

“Капиталбанк” – гр.София, бул.Витоша – централна климатизация.

БНБ, централа, офиси управители – климатизация – сплит системи.

“Агенция по обществени поръчки”– гр.София – климатизация офиси – сплит системи – охлаждане сървъри.

“Автооказион”– гр.София, офиссграда, бул. Цариградско шосе – централна климатизация – чилърна инсталация 170 kW, вентилконвектори, климатични камери и вентилация.

“Телеком Партнърс Нетуърк”– климатизация и вентилация сървърни помещения и офиси.

Национален стадион “Васил Левски”– централна климатизация и вентилация-ремонт втори етап.

“Radisson” SAS – хотел – цялостно изграждане на централна климатизация на конферентни зали – VRV климатична инсталация от последнo поколение Mitsubishi Electric. Поддръжка на всички хладилни и климатични инсталации.

“Интеркафе” – интернет клуб, кино “Арена”- доставка, монтаж, пуск и наладка на климатични агрегати за централна климатизация и вентилация, воден рекуператор, рекуперация с вградена, въздушна термопомпена хладилна машина.

“Пършевица”– гр. София- административна сграда – дотавка, монтаж, пуск и наладка на водоохлаждащи агрегати за централна климатизация и вантилация – сплитчилър, вентилконвектори.

“Дон Домат” 2 – гр.София- пицария- доставка, монтаж, пуск и наладка на климатични агрегати централна климатизация и вентилация.

“Посолство на Великобритания” – гр. София – обслужване на централна офис климатизация и климатизация на сървърни помещения.

“Посолство на Великобритания” – гр. София – доставка, монтаж и обслужване на климатизация жилищни помещения и резиденция.

“Орбит” – гр.София спедиция и транспот – цялостно изграждане на централна климатизация и вентилация на офис сграда и складове.

“Зора”- магазини ж.к.”Люлин”- цялостно изграждане на климатизация и вентилация.

“Била България”– магазини Пазарджик, Стара Загора, Шумен, Бургас и Пловдив-доставка, монтаж и пуск на водоохлаждащ агрегат и агрегат директно изпарение за климатизация.

“Агропетролинвест”– офиссграда гр.Плевен – цялостно изграждане на централна климатизация.

“Букомекс София” – цялостно изграждане на централана климатизация офиси.

“ЕЛИДО” – гр. София – софтуер и уебдизайн – доставка и монтаж на оборудване за климатизация офиси.

“МАГ студио” – гр. София – уебдизайн – цялостна доставка, монтаж, пуск и наладка на оборудване за климатизация, отопление и вентилация на офиси.

“Билд Инвест” ООД – гр.Плевен – Строителна компания, подизпълнител по част
ОВиК.

“АBC Инженеринг” – гр.Ямбол – Строителна компания, подизпълнител по част ОВиК.

“Мотив 1” – гр.София – Строителна компания, подизпълнител по част ОВиК.

Фирма “Вентис” е специализирала в областта на хладилната техника и неиното приложение за битови и промишлени цели. Има изпълнени и много проекти с промишлено предназначение.

“Крафт Якобс Сушърт” – гр. Своге – фабрика за шоколадови изделия – преработка на охладителни тунели за работа на фреон с хладилни агрегати.

“Букотон”– гр. София – текстилна фабрика – цялостно изграждане на централна климатизация на производствени халета и административна част.

“Кремиковци”– гр. София – стоманодобивен комбинат – централна климатизация и вентилация на апаратни и командни зали в доменно производство, прокат и агломерация. Чилърна инсталация с вентилконвектори на административна сграда и директорски кабинети.

“Евростил Беко”– мебелна фабрика кв. Илиянци, София – цялостно изграждане на централна климатизация, вентилация и отопление.

“Военномедицинска академия” – гр.София- доставка, монтаж, пуск и наладка на хладилни камери и манипулационна стая – ниски температури за съхранение на ваксини и щамове на зарази обезпечаващи чуждестранният ни военен контингент.

“Ефеб” ООД– Ямбол – предприятие за солозамразяване на плодове и зеленчуци-цялостен монтаж, пуск и наладка на амонячна инсталация с голяма мощност.

“Каст Футура БГ” ЕООД – с.Горна Малина – Фабрика за производство на компоненти за готварски печки, бойлери, горелки – производство на студена вода за технологично охлаждане – шприцове за изтегляне на профили за керамични изолатори, изработка, доставка, монтаж, пуск и наладка на водоохлаждащ агрегат сплит-чилър.

“Аустротерм-топлоизолации”– гр. Айтос – цялостно изграждане отопление на производствено хале, климатизация и вентилация административна сграда, нафтово стопанство.

“Индустриални технологии” ООД – гр.София – доставка, монтаж, пуск и наладка на оборудване за климатизация на лаборатория за производство на печатни платки.

“Национална Клетъчна Банка” АД – гр.София – съхранение и манипулация на стволови клетки – цялостно изграждане на климатизация и вентилация на лабораторни помещения.

Офис сграда 4000м2 гр. Плевен – цялостно изграждане на централна климатизация, вентилация и отопление.

“МДЛ Циба Лаб” – гр. София – цялостно изграждане на климатизация и вентилация на лабораторни помещения за медицински изследвания и съхранение на генетичен материал – прцизна климатизация и ХЕПА филтри.

“Едуардо Миролио”АД – текстилни фабрики гр.Сливен; гр. Ямбол – поддръжка и ремонт на технологични водоохлаждащи съоражения с много голяма мощност.

Книжна Борса “Искър” – специализирана сграда за търговия на книги, хартиени изделия и конфекция – централна климатична инсталация изпълнeна с VRV система на “Toshiba”; нагнетателна и смукателна вентилационни инсталации с отоплително/охладителни секции на директно изпарение с хладилни агрегати.

Офис сграда и шоуруум на Нотос България– София-цялостно изграждане на централна климатизация, вентилация и отопление.

Хотел Езерец-Благоевград – доставка и монтаж на термопомпени климатични агрегати ТЕРМЕКО.

Полиграфически комбинат “Димитър Благоев” – централна климатизация с термопомпени агрегати вода/вода – доставка и монтаж на термопомпени климатични агрегати и конвектори тип четиристранна касета за машинни зали и офисна част.

Държавен архив и комисия по досетата –Банкя – централна климатична инсталация изпълнeна с VRV система на “Toshiba”; нагнетателна и смукателна вентилационни инсталации с отоплително/охладителни секции на директно изпарение с хладилни агрегати.

Хотел Гранд Роял – Банско – централна климатична инсталация изпълнeна с VRV система.

Хотел Мария Анроанета – Банско-отоплителна инсталация с котли на пелети и вентилационна инсталация.

Хотел Три планини – Разлог  -вентилационни инсталации.

Птицекланица АВИС –с.Йоглав – хладилни инсталации за шоково охлаждане и замразяване.

Завод за колбаси Брес Комерс – с.Горна Малина – хладилни инсталации засъхранение и шоково охлаждане и замразяване.

Народно Събрание – София – централна климатична инсталация изпълнeна с VRV система на “Daikin”; нагнетателна и смукателна вентилационни инсталации с отоплително/охладителни секции на директно изпарение с хладилни агрегати HITACHI.

Агенция по храните – Лаборатория по шап – София – нагнетателна и смукателна вентилационни инсталации с отоплително/охладителни секции на директно изпарение с хладилни агрегати ТЕРМЕКО наше производство.

Офис 11 етажна сграда с хотелска, жилищна и административна част МЕРКЮР – София – вентилационни и климатични инсталации.

И много други обекти от по-малък мащаб.

Референции